Intro zwembad De Meerkamp

Het jaar 2020 begon goed. De positieve lijn van 2019 werd voortgezet. Tot de overheid op 16 maart besloot dat zwembaden moesten sluiten vanwege COVID-19. Van de een op de andere dag is er geen recreatief zwemmen meer, geen zwemlessen en geen doelgroepen. Het werd stil, oorverdovend stil.  We leefden van persconferentie naar persconferentie met telkens de vraag: “Zou er alweer iets mogelijk zijn?”

Op maandag 18 mei mocht zwembad De Meerkamp haar deuren weer openen. De zwemlessen, banenzwemmen en verschillende doelgroepen mochten weer starten. Onder strikte voorwaarden uiteraard, waaronder de 1,5 meter afstand tot elkaar. We leven “plotsklaps” in een andere wereld. De 1,5 meter samenleving is de nieuwe realiteit. We waren toen nog onwetend van de vele, steeds weer wijzigende voorwaarden waaronder openstelling mogelijk was, alsmede het feit dat we in het jaar 2020 nog twee keer zouden worden geconfronteerd met een sluitingsperiode.

Kennisdeling en teambuilding

“Body of Knowledge”, middel voor teambetrokkenheid en aanbod optimalisering

Hoe houden we het team tijdens de gesloten periode betrokken? Wat is nuttig om te doen? De zwemlesinstructeurs en instructeurs doelgroepen namen het initiatief om de “vrije tijd” te besteden aan kennisdeling. Naarstig werden interne bijscholingen geïnitieerd en georganiseerd. Er ontstond een “Body of Knowledge”. Veel intern beschikbare kennis en ervaring werd gedeeld op het gebied van zwemlessen en doelgroepsactiviteiten. Alles met slechts één doel: het verder optimaliseren van de zwem- en doelgroepslessen.

Vier pijlers stonden steeds centraal: veiligheid, intensiteit, plezier en differentiatie. De activiteiten vonden plaats op gepaste afstand waarbij de regels van de overheid gerespecteerd werden. 

Aanpassingen aanbod zwemlessen en banen zwemmen

Tegelijkertijd werden de bijscholingen ook gebruikt om na te denken over de toekomstige benadering van activiteiten. Hoe kunnen we de activiteiten voor de deelnemers en onze medewerkers veilig aanbieden? Hoe garanderen wij de 1,5 meter afstand? De afspraken die hieruit voortvloeiden werden beschreven in COVID-19 protocollen. Het centrale protocol “Verantwoord Zwemmen” vormde een belangrijke basis.

De zwemlessen werden gehalveerd. Zowel in tijd, van 60 naar 30 minuten, als in aantal deelnemers, van 12 naar 6 kinderen. Op deze wijze ontstond letterlijk meer ruimte die de veiligheid van ouders, verzorgers en lesgevers ten goede kwam.

Ook ontstond banenzwemmen “de luxe”. Deelnemers hadden de mogelijkheid om een 25 meter baan voor een uur te reserveren. De noodzakelijke ruimte werd op deze wijze goed georganiseerd.

Medewerkers zwembad De Meerkamp wandelen met ouderen tijdens COVID-19 sluiting

Veerkracht en weerbaarheid

De COVID-19 crisis heeft sporen achtergelaten. Met name in financieel-economische opzicht. Natuurlijk gebeurt er ook veel met de medewerkers. Vooral de (baan)onzekerheid en hoe je daarmee om gaat werd een belangrijk onderwerp. Maar ook het plotsklaps thuiszitten met de intensieve zorg voor de kinderen was een onderwerp van gesprek. Hoe organiseer ik dat? Kan ik rekenen op de medewerking van mijn werkgever? Die onzekerheid leverde logischerwijs spanning op.

De ervaring nu leert ons dat de crisis ons veel heeft gebracht. Team De Meerkamp heeft zich weerbaar en veerkrachtig getoond. Het team is dichter naar elkaar gegroeid op basis waarvan snel en schijnbaar moeiteloos is ingesprongen op snel veranderende omstandigheden. De front-office-desk en communicatie hebben daarin sterk voorwaardenscheppend gewerkt. Zij informeerden de klanten via website, sociale media, telefonisch en persoonlijk aan de receptie. Onze toezichthouders en instructeurs pasten zich eveneens snel aan, terwijl zij konden rekenen op de steun en ondersteuning van collega’s.

De crisis heeft ons rijker gemaakt.

Overige gevolgen COVID-19 maatregelen

Negatieve gevolgen:

  • Gedurende 14 weken geen omzet van bezoekers (recreatief, aquasporten, leszwemmen).
  • Vaste huurders zijn tijdens gesloten perioden niet gefactureerd (verenigingen, stichtingen, particulieren, onderwijs).
  •  De omzet is zeer fors geraakt. 

 

Positieve gevolgen:

  • Er is sprake van een forse besparing op energie- en personeelskosten in vergelijking met het jaar 2019.
  • Er is sprake van een forse besparing op schoonmaak- en waterkosten.
  •  Het aantal uitgegeven diploma’s scoort hoog met 85% van het begrote aantal.

Enkele wetenswaardigheden

Veiligheid

Zwembad De Meerkamp is in staat geweest het Keurmerk Veilig en Schoon wederom te behouden. Zij bewijst daarmee dat de bedrijfsprocessen omtrent hygiëne en veiligheid goed zijn vormgegeven en goed worden uitgevoerd door de medewerkers van het zwembad.

Personeel

  • De manager van zwembad De Meerkamp, Marcel van Vendeloo, heeft aangegeven per 1 augustus 2020 te stoppen. Titus Mennen neemt sindsdien, als interim operationeel manager, de honneurs waar.
  • Marije Sijtsema is per 1 augustus 2020 aangesteld als teamleider.
  • Teamleider Kars Luttik heeft aangegeven per 1 december 2020 te stoppen als teamleider.
  • Sjamke de Voogd is aangesteld als “embedded” roosterplanner. Zij neemt de taken van Ineke Dumas over. Ineke Dumas keert in haar functie als teamleider volledig terug op de werkvloer.

Zwemlessen

We besloten de privé zwemlessen binnen De Meerkamp te stoppen. De wachtlijsten zijn vanwege de sluiting dusdanig gegroeid, dat we in het huidig beschikbare zwembadwater, niet langer 1:1 zwemlessen moeten willen verzorgen. 

Tevens besloten we de zwemlessen naar 45 minuten te brengen. Daarmee dienen we de belangen van de kinderen. Zwemlessen van 45 minuten stelt ons in staat om kinderen zo snel mogelijk zwemveilig en voldoende toegerust te laten zijn in en om water.

Titus Mennen
Interim operationeel manager
Zwembad De Meerkamp