Meedoen in Amstelveen

MEEDOEN IN AMSTELVEEN

Meedoen in Amstelveen is gericht op de doelgroep kinderen (4-12 jaar) en jongeren (13-18 jaar). Hierbij gaat het om sportbeoefening, betrokkenheid en meedoen.

Kinderen van 4 tot 6 jaar zijn vooral bezig met het behalen van de zwemdiploma(s). Als ze die eenmaal hebben behaald, proberen we deze kinderen zoveel mogelijk kennis te laten maken met verschillende sporten. Het doel is hierbij dat ze een gerichte sportkeuze kunnen maken, dus écht kunnen kiezen wat bij hen past.

Bij de jongeren van 13 tot 18 jaar zien we een sterke afname van de sportbeoefening. Dit komt door allerlei verschillende factoren, waarbij vooral het spanningsveld school-sport-huiswerk-vrienden hen het gevoel geeft geen tijd te hebben voor sport. We willen met diverse activiteiten proberen juist deze doelgroep te bedienen. We doen dit door hen te vragen welke activiteiten hen aanspreken en deze direct voor of na school en met vrienden aan te bieden. Hierdoor hopen we dat deze jongeren blijven sporten of weer gaan sporten.

DEELNEMERS

Er hebben 25.440 kinderen deelgenomen aan diverse activiteiten van onder andere de Beweegclinics, Beweegbus en het Sport & Cultuur programma Amstelveen.

DOELSTELLING

Kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk kennis laten maken met diverse sporten zodat ze op latere leeftijd blijven sporten of betrokken blijven in de sport.

MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGSTEN

Structurele sportbeoefening zorgt ervoor dat de kinderen en jongeren meer betrokkenheid hebben met de sport(aanbieder) waardoor ze meer voor de verenging kunnen betekenen. Het gevoel van waarde dat ze krijgen doordat ze iets betekenen voor de vereniging of sportaanbieder, maakt dat ze bij de samenleving en de maatschappij betrokken blijven.

PARTNERS

Wijkplatformen Amstelveen
Wijkcoaches
Basis Onderwijs
Voortgezet Onderwijs
Rabobank
Groupcard
NOC*NSF
Gemeente Amstelveen
Sport- en Beweegaanbieders Amstelveen
Jaffrem
Kinderrijk
Schoolsportdagcommissie
Chung do Kwan

MBCA

Bewegen is zó belangrijk

Het afgelopen jaar bleken veel (mensen en) kinderen minder bewogen te hebben. Tijdens de lockdown waren scholen en sportverenigingen dicht, waardoor de vaste sportmomenten (gymlessen en trainingen) wegvielen. We hebben gezien dat sporten en bewegen niet vanzelfsprekend wordt meegenomen in het dagprogramma van alle kinderen. En dat terwijl bewegen zó belangrijk is, voor zowel de motorische als de sociale en cognitieve vaardigheden van een kind. Als buurtsportcoach van AmstelveenSport én gymdocent van een Amstelveense basisschool vind ik dat er meer aandacht moet komen voor het belang van bewegen voor kinderen van alle leeftijden. Het belangrijkste daarbij is dat kinderen plezier hebben in bewegen: als kinderen bewegen leuk vinden, gaan ze het meer doen en kunnen ze het langer volhouden.

We hebben geprobeerd binnen de kaders van de maatregelen het sportaanbod voor de jeugd in Amstelveen zo gevarieerd mogelijk te maken, zodat er voor elk kind wel wat leuks bij zit. Zo waren er clinics op basisscholen, waarbij trainers van verenigingen een kennismakingsles gaven tijdens de gymles op school. Kinderen leren hierdoor verschillende sporten kennen, zoals schermen en schaatsen. Na de kennismakingslessen konden de kinderen deelnemen aan een gratis proeftraining bij de vereniging.

Ook hebben wij ons eigen online beweegganzenbordspel laten ontwikkelen, wat kinderen (en volwassenen) op onze website kunnen spelen. Daarnaast hebben wij beweegvideo’s met challenges gemaakt en zijn wij met de Beweegbus de wijken in gegaan, zodat de kinderen weer lekker buiten konden spelen met hun vriendjes/vriendinnetjes.

Onze activiteit Multisport kon na de zomervakantie gelukkig weer starten. Bij Multisport is er een wekelijks wisselend programma, waarbij naast het plezier in bewegen ook het verbeteren van de motoriek een belangrijke rol speelt. Het is goed voor de ontwikkeling van kinderen om verschillende sportactiviteiten te doen. Daarbij kunnen kinderen tijdens de Multisporttrainingen ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn, waardoor het makkelijker wordt om een geschikte sport te vinden.

Laten we er met z’n allen voor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen (blijven) bewegen en plezier hebben in bewegen!

Buurtsportcoach: Krista Mol

Digitale sportlessen

Ik vind het heel belangrijk dat alle jeugd in Amstelveen lekker kan bewegen en veel plezier beleeft aan sport. Dat zorgt ervoor dat ze een leven lang blijven sporten. Ik ben blij dat mijn werkzaamheden hiertoe bijdragen.

Door corona werden wij soms beperkt in onze mogelijkheden om beweeg activiteiten te organiseren, maar het heeft juist ook weer bijgedragen aan nieuwe ontwikkelingen zoals digitale sportlessen en ‘bewegen in de klas’ video’s. Hierbij proberen wij kinderen ook op nieuwe manieren in beweging te krijgen.

Ik ben van mening dat wij ieder kind in Amstelveen een goede motorische basis moeten meegeven. Hiervoor moet eerst duidelijk zijn hoe het met de motoriek van kinderen gesteld is. Vandaar dat ik de MQ Scan zo een mooi project vind. Met de MQ scan breng je in kaart welke kinderen een motorische achterstand hebben of juist een talent hebben voor bewegen. Wij hebben nu bij 15 scholen de MQ Scan afgenomen. Hierdoor kunnen wij de kinderen met een motorische achterstand zo goed mogelijk ondersteunen. Hiervoor zijn wij bezig met het Multisport plus project.

Het zou fantastisch zijn als wij straks kunnen zeggen dat ieder kind dat van een basisschool in Amstelveen komt, een goed motorisch niveau heeft. Daardoor vergroten we het plezier in bewegen en de kans om een leven lang te blijven bewegen.

Buurtsportcoach: Erik Beertsen

Bewegen met een glimlach

Sinds september 2020 ben ik actief als buurtsportcoach bij AmstelveenSport.
In mijn eerste maanden bij AmstelveenSport heb ik heel veel meegekeken en ondersteund bij verschillende doelgroepen en beweegactiviteiten.

Als buurtsportcoach vind ik het belangrijk om iedereen met plezier te laten bewegen. In de maanden dat ik nu bij AmstelveenSport werk, heb ik gemerkt dat het daarmee wel goed zit. Iedereen is met een glimlach aan het sporten.
Of het nu met zijn tweeën is of met zijn vijfenveertigen. En dat is goed, want bewegen is hartstikke belangrijk voor een gezonde leefstijl.

Wat mij het meeste opviel in mijn eerste maanden was Multisport. Ik vind dat echt een hartstikke mooi project. Kinderen kunnen spelenderwijs kennismaken met verschillende vormen van bewegen. Ze vinden het ontzettend leuk om te doen en hebben niet eens door dat ze in de tussentijd hun motorische vaardigheden en sociale vaardigheden verbeteren!

Buurtsportcoach: Michael Pereira