Communicatie

Adviseur Communicatie: Ingrid Wulving

COMMUNICATIE

2020 was een bijzonder belangrijk en hectisch jaar voor de communicatie van AmstelveenSport. Door de COVID-19 maatregelen werd alles ineens anders. Het communicatieplan moest voortdurend omgegooid worden. De sportaccommodaties moesten immers sluiten of ze waren deels open, of onder strikte maatregelen open. Buiten sporten mocht eerst wel, maar snel daarna niet meer of in aangepaste vorm. Steeds weer werd er gespannen gekeken naar de persconferenties en gewacht op de brieven van de veiligheidsregio’s. Daarna volgde onlosmakelijk het beantwoorden van de vragen van verenigingen en sporters over de interpretatie van de maatregelen.

VINDINGRIJK EN FLEXIBEL

We hebben geleerd het hoe vindingrijk en flexibel we kunnen zijn. Steeds werd er, direct na een verandering in de regels, door het team razendsnel omgeschakeld en overgegaan op aangepaste of online activiteiten die wél konden en mochten.

Het meest succesvolle project is daarbij het “Balkonbewegen” van onze buurtsportcoach Mieke Regelink geweest, dat niet alleen het plaatselijke nieuws haalde (zoals hierboven te zien is), maar ook het landelijke nieuws.

VAN BUURTSPORTCOACH TOT FILMSTER

Buurtsportcoaches die normaal gesproken hun activiteiten voor en met een groep deelnemers doen, werden nu ineens ster in hun eigen beweegvideo. In het begin waren ze nog wat onwennig, maar al snel sloeg het over in enthousiasme en er werd een online beweegplatform gelanceerd om de beweegvideo’s op te plaatsen. In het platform werd meteen een call to action verwerkt zodat elke Amstelvener direct contact kon zoeken met een buurtsportcoach.

TALENTEN IN HET NIEUWS

Hoewel er niet optimaal getraind kon worden door de toptalenten uit ons talenten bestand en ze ook niet naar school konden, hebben we er wel voor gezorgd dat ze vol in het nieuws bleven. In samenwerking met het Amstelveens Nieuwsblad zijn er 24 artikelen over sporttalenten verschenen. Daarnaast werd er in alle 9 edities van AmstelveenZ een talent uitgelicht.

Pers

In 2020 kreeg RTVA een nieuwe hoofdredacteur, de ons wel bekende Mathijs Groenewoud. Met “onze” presentator van het sportgala aan het roer heeft RTVA een grote kwalitatieve inhaalslag gemaakt. Onze band met de RTVA vertaalde zich in een samenwerking op het gebied van het maken van de work-out video’s, reportages en verslaggeving van onze activiteiten.

De goede banden met de lokale pers hebben hun nut wederom bewezen. Door onze hechte samenwerking met AmstelveenZ, het Amstelveens Nieuwsblad, Sportkrant Amstelland en Amstelland Sport zijn we in staat geweest kwalitatief goede artikelen over sport in Amstelveen in de bladen en kranten te laten verschijnen.

De kleinere digitale lokale pers zoals Amstelveenblog, Mijn Amstelveen en Amstelveenweb hebben de content onverminderd versterkt op hun platforms.

De wijkcoaches en wijkplatforms, nemen regelmatig contact met ons op zodat wijkgericht sportaanbod opgenomen wordt in de (digitale) wijkkranten.

DIGITALE MEDIA

AmstelveenSport is prominent aanwezig op de digitale media. Zowel AmstelveenSport als De Meerkamp zijn vertegenwoordigd op Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn.

De groei van de mailinglijst van AmstelveenSport heeft zich gestabiliseerd. De aanmeldingen voor de ZwemWijzer hebben zich (mede door de COVID-19 maatregelen) verdubbeld. De openrate van de nieuwsberichten heeft zich gestabiliseerd rond de 58%. Deze openrate is zeer hoog te noemen in vergelijking met de Industry average openrate van 17,21%.

NATIONALE SPORTWEEK

De Nationale Sportweek kon gelukkig met enige beperkingen toch georganiseerd worden. Door onze goede contacten met de organisatie is de nationale trailer van de Nationale Sportweek met Olga Commandeur in zwembad De Meerkamp opgenomen.