Intro Sportfacility

Het was een bewogen 2020, waarin onze ICT direct flink op de proef werd gesteld. Ineens moesten we thuiswerken, iets dat in onze organisatie slechts sporadisch voorkwam. Alle beschikbare laptops, tablets, computers en zelfs de bureaustoelen werden mee naar huis genomen. We moesten de handleiding van Teams nog even doorlezen, maar we waren wel razendsnel snel over op digitaal thuiswerken. 

Al vrij snel bleek dat in onze organisatie niet iedereen thuis kon werken. We besloten bijvoorbeeld de onderhoudswerkzaamheden zoveel mogelijk naar de gesloten periodes te verplaatsen, daardoor was voor sommige medewerkers aanwezigheid op kantoor vereist. Het kantoor werd daarop volledig heringericht zodat de werknemers een COVID-19-veilige werkplek hadden en de routing voor gasten en externe monteurs COVID-proof was. 

Sportvelden

Het naar voren halen van het onderhoud van de sportaccommodaties gold niet alleen voor de binnen accommodaties maar ook voor de velden. Om te zorgen dat de verenigingen na de lockdown meteen weer konden sporten is het onderhoud van de sportvelden in april en mei gedaan.

Zwembad De Meerkamp

Ook voor De Meerkamp hebben we direct samen met de gemeente gekeken of er in de zomer geplande onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald konden worden. Het onderhoud van een drietal baden was daarvoor geschikt. 

Na de renovatie van de drie baden, bleef de renovatie van het wedstrijdbad over. Met de zomer heropening in zicht hebben we besloten om deze renovatie uit te stellen. Er kon namelijk weer zwemles gegeven worden. De voortgang van de zwemlessen woog zwaarder dan de renovatie van het bad. Daarom zal de renovatie van het wedstrijdbad in de zomer van 2021 plaats vinden.

Dit jaar hebben we natuurlijk ook het predicaat “Veilig en Schoon” voor De Meerkamp binnengehaald.

Schaepmanlaan 4

Binnensportaccommodaties

De gymzalen konden gelukkig voor het bewegingsonderwijs van de basisscholen open blijven. Dit neemt niet weg dat we in een rap tempo alle gymzalen moesten voorzien van handdesinfectie apparaten.

Dat de bouwsector gewoon moest doorwerken tijdens de COVID-19 maatregelen was te merken aan de oplevering van de gymzaal aan de Schaepmanlaan 4, halverwege het jaar. Hierdoor zijn we weer terug op het niveau van 14 gymzalen.

Onze wens betreffende de toegangscontrole in de gymzalen hebben we gedeeltelijk gerealiseerd. Begin december zijn er vijf gymzalen die we van afstand kunnen bedienen. De sporters die de gymzalen huren kunnen deze met de app openen.

Op de valreep hebben we eind december de Blaashal opgezet. Helaas konden we de blaashal niet verhuren voor zaalhockey, omdat alle wintercompetities afgelast werden. Het HWC had echter wel vervangende zaalruimte nodig vanwege de verbouwing van de school. De gymzalen van het HWC worden nu nieuw gebouwd en zullen naar alle waarschijnlijkheid begin 2022 gereed zijn.

In 2020 is er een belangrijk onderzoek gedaan naar de binnensport in Amstelveen.

De conclusie is dat de bezetting van de binnen sportaccommodaties in de gemeente Amstelveen goed tot uitstekend is. Dat is op zich niet vreemd, omdat de gemeente te maken heeft met een ondercapaciteit van sportaccommodaties ten opzichte van de bevolkingsgroei van Amstelveen. Zeker wanneer Amstelveen doorgroeit naar 125.000 inwoners zal de vraag naar binnen sportaccommodaties nog groter worden.

Vooral in het zuiden van Amstelveen zal een sportaccommodatie nodig zijn. De bouw van de wijk De Scheg zal zorgen voor een flinke groei van het aantal inwoners. Het is daarbij verstandig goed te kijken naar het soort accommodatie dat er neergezet wordt. Bij de realisatie van onderwijsvoorzieningen moet bijvoorbeeld minder gekozen worden voor losse gymzalen en meer gekeken worden naar beter te exploiteren sportruimten.

Leo Beeren
Manager facility
AmstelveenSport