Vitaal Amstelveen

VITAAL AMSTELVEEN

Vitaal Amstelveen is gericht op de ouderen. Natuurlijk is het voor deze doelgroep, net als bij de andere doelgroepen, belangrijk dat ze voldoende bewegen om fit, vitaal, actief en gezond te blijven. Maar voor deze doelgroep zijn de sociale contacten tijdens het bewegen ook heel belangrijk. De helft van de ouderen in Nederland voelt zich eenzaam en geeft aan weinig tot geen sociale contacten te hebben. Veel van onze beweegactiviteiten worden afgesloten met een gezamenlijk kopje koffie en thee waardoor we de doelgroep ruimte geven om meer sociale contacten op te doen. Sociaal contact staat centraal tijdens onze activiteiten!

DEELNEMERS

Er hebben 6.414 deelnemers meegedaan aan de beweegactiviteiten in 2020. Er waren 18 verschillende activiteiten met in totaal 21.849 beweegmomenten.

DOELSTELLING

Ouderen fit, vitaal, actief en gezond krijgen door het aanbieden van laagdrempelige beweegactiviteiten waarbij het sociale aspect centraal staat.

MAATSCHAPPELIJKE OPBRENGSTEN

De mensen worden in hun kracht gezet. Door de activiteiten leren de deelnemers de Amstelveense parken en natuur kennen. Er ontstaan vriendschappen doordat nationale en internationale culturen deelnemen aan de activiteiten en de deelnemers zorgen voor continuïteit.

PARTNERS

BV van Zijderveld
Stichting Bridging the Gap
Ciska van der Straaten
Participe Amstelland
Zwembad de Meerkamp
Bewonerscommissie Bovenkerk
KBO
Dagcentrum Westwijk
Voortgezet onderwijs Amstelveen (VO)
Basis onderwijs Amstelveen (BO)
Sport- en Beweegaanbieders Amstelveen
Brentano
Ons Tweede Thuis
Stadsdorp Elsrijk
GewoonDoen!
Eigen Haard
Weber Sports
Gemeente Amstelveen
Wijkcentra
Gezondheidscentra Duizendblad
MC Bankras
GGD
Zorg & Zekerheid
Veiligheid.nl

Zorgvuldigheid en creativiteit

Sporten en bewegen tijdens een pandemie vraagt om zorgvuldigheid en creativiteit. Telkens moet de afweging gemaakt worden tussen de noodzaak van bewegen en de veiligheid van de deelnemer. We hebben met elkaar constant bekeken wat mogelijk was binnen de aangegeven regels. Zo hebben we de vaste deelnemers kunnen bereiken en ze alternatieven kunnen bieden.

Het was een ‘bewogen’ jaar. Voor mij als buurtsportcoach en voor al die Amstelveners die niet konden sporten en of bewegen zoals ze dat gewend waren. Wat we vooral hoorden, is dat het sociale aspect van bewegen erg gemist werd.

Het mooie is dat er ook veel nieuwe contacten zijn gelegd en veel nieuwe vaardigheden zijn opgedaan. Laten we die creativiteit en het ‘buiten de kaders denken’ vasthouden en op welke vorm dan ook veel meer inzetten.

Wat kon er wél?

 • Tijdens de eerste lockdown ben ik begonnen met Balkonbewegen in Amstelveen. Dit is opgepikt door de landelijke pers en is uitgegroeid tot een landelijke Nationale Balkonbeweegdag.
 • Van 54 deelnemers bij de wandelingen zijn we overgestapt naar 1 op 1 wandelingen op inschrijving. Daar heb je natuurlijk wel veel meer mankracht voor nodig, dus hebben we de samenwerking gezocht met de collega’s uit het zwembad. Zij konden assisteren bij de wandelingen vanuit het Odensehuis, Belmonte, Klaasje Zevenster, en de Dignahof.
 • We zijn Team AmstelveenSport begonnen in de Ommetje- app van de Hersenstichting. Deelnemers konden hierdoor individueel, maar virtueel samen met ons wandelen en hun routes met ons delen. Daar is veel gebruik van gemaakt!
 •  De BeweegBingo is ontworpen, uitgetest en enthousiast ontvangen bij ontmoetingsgroep Westend , Dagcentrum Westwijk en het Odense huis. De BeweegBingo wordt in 2021 geproduceerd een product van AmsteveenSport.
 • We hebben samen met de gemeente Amstelveen en Participe alle 75-plussers een beweegposter met boekenlegger gestuurd.
 • We hebben beweegvideo’s opgenomen om de mensen thuis in beweging te houden.
 • We hebben veel contact gehad met sport- en beweeg aanbieders en hun  gecomplimenteerd  en geadviseerd over hoe ze de sport doorgang hebben laten vinden.
 • NOC-NSF heeft op het terrein van De Meerkamp een promotievideo opgenomen voor de Nationale Sportweek met de deelnemer aan onze activiteiten in de hoofdrol. De fietstocht, het bewegen met Olga Commandeur, het figuren lopen met Sander Gabel waren voor mij geweldige activiteiten. 

Nieuwe vaardigheden

De lockdown zorgde er ook voor dat we nieuwe contacten opdeden, onszelf nieuwe vaardigheden moesten aanleren, zoals interviewen en video’s opnemen en er tijd kwam om andere projecten op te pakken.

 • Tijdens nationale vrouwendag hebben we een digitaal drieluik gemaakt van drie vrouwelijke bestuurders van sportclubs geïnterviewd.
 • Samen met Conny Kooreman is er een artikel verschenen in het magazine van het Ouderen Fonds over LHBTI en sport.
 • Samen met Wout Werker (Uniek Sporten) hebben we een flyer ontworpen om mensen met een beperking makkelijk te helpen en door te sturen naar verenigingen.
 • Met Koen Vercauteren uit België zijn er voetbaltrainingen georganiseerd met de Ledsreact bij Walking Footbal, dagcentrum Westwijk en voetbalvereniging NFC .

Buurtsportcoach: Mieke Regelink

Het belang van sociaal contact

In januari 2020 begonnen we allemaal vol goede moed en met veel nieuwe ideeën om Amstelveen in beweging te krijgen en te houden. Helaas bleek al snel dat veel van deze ideeën niet door konden gaan. We zijn als team vervolgens gaan kijken naar wat er wel mogelijk was.

Ik ben trots op wat we toch nog bereikt hebben, maar ik ben vooral trots op de inwoners van Amstelveen! We hoorden en zagen de inwoners van Amstelveen doorgaan met bewegen, ondanks dat wij er niet bij konden zijn. We ervaarden dat onze deelnemers bewegen belangrijk en fijn vinden, maar ook dat het sociale contact bij het bewegen heel belangrijk is.

De deelnemers van onze beweeggroepen zochten elkaar binnen de maatregelen op en gingen zoveel mogelijk door met bewegen tijdens de coronapandemie. Dat is wel het mooiste resultaat van dit jaar, want dat is een van de doelen van bewegen met deze groepen; iets doen tegen de eenzaamheid en nieuwe vriendengroepen creëren.

Helaas duurt de pandemie langer dan gehoopt, maar wij blijven doorgaan en hopen nog heel veel mensen te motiveren om het gaan bewegen en nog heel veel sociale contacten te leggen!

Buurtsportcoach: Iris Meertens

Van E-sports tot buitengym

In oktober 2020 ben ik begonnen als buurtsportcoach bij AmstelveenSport. Een rare tijd zo midden in de coronapandemie, maar wel één met hele leuke uitdagingen. 

We hebben gemerkt dat we goed konden inspelen op de specifieke beweegbehoeften van de inwoners van Amstelveen. We zijn een buitengym groep gestart bij Gezondheidscentrum de Marne. Deze groep groeide sterk. Terwijl ook hier tijdelijk gesport moest worden in kleine groepjes van maar 2 personen per half uur! Toen we de groepen weer konden vergroten, hadden we intussen twee volle groepen. Hierdoor hebben wij besloten om een extra groep te beginnen op bij Villa Randwijck. Door dit succes hopen we dat er uiteindelijk in meer wijken in Amstelveen, buitengym opgezet kan worden.

Ik ben niet alleen buurtsportcoach voor de ouderen. Ook jong volwassenen vallen onder mijn takenpakket. In de kerstvakantie van 2020 hadden wij een E-Sports evenement voor de jeugd gepland. Tijdens dit evenement zouden we E-Sports combineren met verschillende soorten sport, waardoor we gaming met sport verbinden. We zijn zo enthousiast over dit evenement, dat we hopen dat deze in 2021 wel door kan gaan. Het evenement ligt helemaal uitgewerkt op de plank en kan zo in de praktijk gebracht worden. Wij kunnen niet wachten!

De coronapandemie heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat wij als AmstelveenSport creatief moeten kijken naar mogelijkheden om toch de senioren in beweging te krijgen, maar vooral te houden. Hiervoor moeten de activiteiten in mijn ogen aan een paar eisen voldoen, namelijk plezier, sociaal samenzijn en bovenal veel beweging op laagdrempelig niveau.

We kijken er naar uit om nog veel mooie ideeën in praktijk te brengen het komende jaar. Tot snel bij één van de activiteiten!

Buurtsportcoach: Sebastiaan Huijsmans