Verslag van de raad van commissarissen

Voorzitter: André Timmerman

TAKEN

De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak toezicht te houden op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken bij AmstelveenSport. Voorts heeft de RvC de werkgeversrol naar de directeur-bestuurder en de taak om de directeur-bestuurder gevraagd of ongevraagd van advies te dienen.

Onderling hebben de leden van de RvC een aantal specifieke aandachtsgebieden op zich genomen. Qua coördinatie en eerste overlegkanaal heeft de RvC een (vice)voorzitter. De voorzitter functioneert ook als primair aanspreekpunt voor de gemeente (voor zover noodzakelijk). Op het gebied van financiën is er een audit commissie. De audit commissie gaat in gesprekken met directeur-bestuurder en de financieel manager meer gedetailleerd in op de begroting, tussentijdse financiële informatie en de jaarrekening. Ook heeft deze overleg met de accountant. Daarnaast is er een remuneratiecommissie die toeziet op de beloningsstructuur en overige arbeidsvoorwaarden van AmstelveenSport.

ONAFHANKELIJKHEID EN DESKUNDIGHEID

Het is belangrijk dat de RvC zijn taken onafhankelijk kan vervullen; elke schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden. In de profielschets zijn voorwaarden opgenomen omtrent de deskundigheid en ervaring van de leden van de RvC, zoals bijvoorbeeld affiniteit met sport, relevant netwerk in Amstelveen en omgeving en specifieke kennis zoals bijvoorbeeld Financiën, HR, Communicatie en Marketing. B&W van de gemeente Amstelveen heeft vastgesteld dat de (nieuwe) leden van de RvC in totaliteit beschikken over de vereiste kennis van en ervaring met de in de profielschets genoemde voorwaarden.

MUTATIES

In 2020 waren er geen mutaties in de samenstelling van de RvC.

De raad bestaat eind 2020 uit:
De heer A. Timmerman (Voorzitter)
Mevrouw M. Olfers (Vicevoorzitter, Auditcommissie)
De heer F. van Rooijen (Lid, Remuneratiecommissie)
Mevrouw K. Harmsen (Lid, Auditcommissie)
De heer P. Luijten (Lid, Remuneratiecommissie)

De raad heeft in 2020 zes keer vergaderd en er waren drie extra online vergaderingen in verband met de situatie rondom de COVID-19 maatregelen. De raad was daarnaast aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering van AmstelveenSport en de gemeente Amstelveen.

Er heeft bovendien regelmatig inhoudelijk overleg plaats gevonden tussen directeur-bestuurder, voorzitter en vicevoorzitter.

PERSONALIA PER 31 DECEMBER 2020

De raad van commissarissen van AmstelveenSport bestaat uit:

 

ANDRÉ TIMMERMAN
Voorzitter

Overige functies:

 • 2007-2020 Eigenaar advies- en managementbureau Drijver en Partners
 • 2010-heden Landelijk bestuur Vereniging Sport en Gemeenten (VSG)/voorzitter Commissie Bedrijven van VSG
 • Voorzitter raad van toezicht Sport en Welzijn groep Leidschendam-Voorburg, Moerdijk, Bodegraven-Reeuwijk
 • Extern lid rekenkamercommissie gemeente Westland
 • Tijdelijk lid raad van toezicht SportStichting De Haamen Beek
 • Voorzitter Commissie van Advies Keurmerk Veilig en Schoon voor zwembaden

 

MARJAN OLFERS
Vice voorzitter, Auditcommissie

Overige functies:

 • Hoogleraar sport en recht Vrije Universiteit, zelfstandig jurist
 • Bestuurslid van de vereniging sport en recht
 • Lid beroepscommissie integriteit Bouw (Bouwned NL)
 • Lid van de Wetenschappelijke Raad van de Nederlandse Sportraad
 • Lid van de Vertrouwenscommissie VU Klokkeluiders
 • Lid bestuur SVIN
 • Lid van de RVC SRO NV

 

 

FRANK VAN ROOIJEN
Remuneratiecommissie

Overige functies

 • Manager commerciële zaken Topsport Amsterdam
 • Volleybaltrainer bij US Amsterdam

 

 

KAREN HARMSEN
Auditcommissie

Overige functies:

 • Advocaat/partner bij TOON advocaten
 • Lid van de Commissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van de Redactie van Recht en Praktijk Insolventierecht (Kluwer)
 • Redactiemedewerker van Tijdschrift voor Insolventierecht
 • Redactie wettenbundel Insolventierecht van Ars Aequi

 

 

PAUL LUIJTEN
Remuneratiecommissie

Overige functies:

 • Associate Director – Hill+Knowlton Strategies 
 • Ambassadeur Johan Cruijff ArenA
 • Bestuurslid Genootschap van Oud-Senatoren – Eerste Kamer der Staten-Generaal
 • Voorzitter Raad van Toezicht – Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)
 • Lid Raad van Toezicht – Artis
 • Lid Permanente Scoutingscommissie – VVD
 • Lid van het bestuur van Amsterdam Museum Fonds – Amsterdam Museum
 • Ambassadeur – Koninklijk Concertgebouw Orkest
 • Lid Raad van Toezicht Invictus Games
 • Voorzitter VVD Amsterdam